The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:121239

AuthorM.G. Bal
TitlePrema kritickoj naratologiji
Book/source titleSuvremena teorija pripovijedanja
Author/EditorV. Biti
PublisherGlobus
PlaceZagred
Year1992
Pages54-340
ISBN8634306593
FacultyFaculty of Humanities
KeywordsNarratology
Document typeChapter
Document finderUvA-Linker