The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:119643

AuthorsV.M. Bader, J. Berger, H. Ganssmann
TitleKrise und Kapitalismus bei Marx
PublisherEuropdische Verlagsanstalt
PlaceFrankfurt am Main
Year1975
Pages486
ISBN3434301607
Title seriesPolitische Vkonomie, Geschichte und Kritik
FacultyFaculty of Social and Behavioural Sciences
Institute/dept.FMG: Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR)
KeywordsEconomic crises; Capitalism; Marxism
Document typeBook
Document finderUvA-Linker