The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:117860

AuthorsC. van Loveren, W.H. van Palenstein Helderman
TitleIdentificatie van cariësrisicopatiënten 1. Een overzicht van de bestaande predictiemodellen
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume110
Year2003
Pages435-438
ISSN00282200
FacultyACTA
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker