The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:11745

AuthorsW. Beertsen, L.L.M.H. Habets
TitleTandheelkundig onderzoek in Nederland: een plaatsbepaling.
JournalNED TIJDSCHR TANDHEELKD
Volume102
Year1995
Pages44-48
ISSN00282200
FacultyUvA
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker