The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:107465

AuthorsB. Baarsma, P. Hop, B.M.S. van Praag
TitleWaardering van geluidshinder in het kader van de CPB studie 'Kengetallen KBO ONL'. Schiphol lange termijn. Kengetallen Kosten-baten analyse dl1-11
PublisherMinisterie van Verkeer en Waterstaat
PlaceDen Haag
Year2002
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
Document typeReport
Document finderUvA-Linker