Authors
Date (dd-mm-yyyy)
2017-03-15
Title
Dertig vragen en antwoorden over flexibel werk
Publication Year
2017-03-15
Number of pages
87
Publisher
AmsterdamUniversity of Amsterdam, Amsterdam Institute for Advanced labour Studies (AIAS)
Document type
Report
Faculty
Faculty of Law (FdR)
Institute
Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (AIAS)
Abstract
Over flexibel werk heeft iedereen een mening. Dat is goed, want het gaat om een belangrijk maat-schappelijk thema, dat in hoge mate de discussie over de arbeidsmarkt in de afgelopen jaren heeft beheerst. In die discussie worden vaak met grote stelligheid uitspraken gedaan over flexibel werk die alleen zijn gebaseerd op persoonlijke impressies en niet op degelijke statistieken of betrouw-baar onderzoek. Dit rapport beoogt een steviger fundament te leggen voor de discussie over flexibel werk. Aan de hand van dertig concrete vragen brengen we in kaart wat we weten over flexibel werk. Daarbij maken we in beginsel alleen gebruik van officiƫle gegevens, in het bijzonder van het Centraal Bureau voor de Statistiek, en van de uitkomsten van betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek. Daarmee streven we ernaar dat de informatie die wij verschaffen zoveel mogelijk boven twijfel is verheven en voor alle deelnemers aan het publieke debat als een gemeenschappelijke feitelijke basis kan dienen. Dan hoeft men in het maatschappelijke debat niet over de feiten te twisten, maar alleen over de wensen en voorkeuren.

Dit rapport is tot stand gekomen op verzoek van en dankzij een financiƫle bijdrage van Instituut Gak, dat wij hiervoor zeer erkentelijk zijn. Het is een gezamenlijke productie van ondergetekenden. Paul de Beer heeft de vragen 1-13 en 20-30 beantwoord, Evert Verhulp de vragen 14-19. Het antwoord op vraag 22 is van ons gezamenlijk.

Paul de Beer en Evert Verhulp
Amsterdam, maart 2017
Permalink
https://hdl.handle.net/11245.1/ea1d03cd-ef5f-47d1-8de6-293cf9675b9c