Authors
Date (dd-mm-yyyy)
2017-01
Title
Mobiliteit binnen de perken.
Subtitle
Zeer geringe positieverbetering van werknemers uit Midden- en Oost-Europa bij een langer werkverleden.
Publication Year
2017-01
Number of pages
24
Publisher
University of Amsterdam, Amsterdam Institute for Advanced labour Studies (AIAS)
Document type
Working paper
Faculty
Faculty of Law (FdR)
Institute
Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (AIAS)
Abstract
Dit artikel laat zien dat arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa starten met een zwakke positie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze laat enige verbetering zien naarmate men langer werkzaam is in Nederland, maar ze is minder dan bij andere migrantengroepen. De resultaten zijn gebaseerd op gegevens van de integrale werknemerspopulatie. Multivariate analyses laten zien dat de migranten uit Midden- en Oost-Europa, ook als wordt gecontroleerd voor diverse achtergrondkenmerken, vaker blijven werken in tijdelijke dienstverbanden, tegen relatief laag loon en in precaire arbeid vergeleken met andere migranten. Het roept de vraag op of de intermediair, die vanuit haar rol onderhandelt met werkgevers over loon en arbeidsomstandigheden en nieuwe arbeidsmigranten kan leveren, de doorstroom naar betere banen belemmert.

Summary

This article presents the finding that labour migrants form Central and Eastern Europe have a weak starting position on the Dutch labour market. Although their position is seen to improve the longer they are employed in the Netherlands, the improvement is limited compared to other migrant groups. The findings are based on the registered data for all employees in the Netherlands. Multivariate analyses show that migrants from Central and Eastern Europe work more often in temporary and precarious employment and with relatively lower wages compared to other migrant groups, even after controlling for background characteristics. These findings raise the question whether the negotiations about wages and work conditions and the supply of new labour migrants by intermediaries hinders the progression towards better jobs.
Note
Strockmeijer, A., Beer, P.T. de, Dagevos, J. (2017). Mobiliteit binnen de perken. Zeer geringe positieverbetering van werknemers uit Midden- en Oost-Europa bij een langer werkverleden. Universiteit van Amsterdam, AIAS Working Paper 169.
Permalink
https://hdl.handle.net/11245.1/a9c6317a-73d1-485d-9f31-f72969c2a5e1