The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:9542

AuthorH.G. Olbertz
TitleVerbal Periphrases in a Functional Grammar of Spanish
PromotorsW.H. Haverkate, K. Hengeveld
Date31-MAY-1996
PublisherPonsen & Looijen bv
PlaceWageningen
Year1996
Pages474
FacultyFaculty of Humanities
Document typeDissertation
Document finderUvA-Linker