The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:426776

AuthorsA. Bos, C. Prahl
TitleOrthodontie en levenskwaliteit
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume118
Year2011
Issue4
Pages191-193
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractDe invloed van de mondgezondheid op de levenskwaliteit van orthodontiepatiƫnten is onderzocht met behulp van het Child Oral Health Impact Profile. De antwoorden van ouders en kinderen op
vragen naar de levenskwaliteit van het kind bleken sterk overeen te komen. Dit resultaat suggereert dat de ouders goed in staat waren te beoordelen welke invloed mondgezondheid heeft op het
leven van hun kind. Meisjes leken bij problemen met hun mondgezondheid meer aantasting van hun levenskwaliteit te ervaren dan jongens. Subschalen van het Child Oral Health Impact Profile bleken weinig voorspellende waarde te hebben voor het algemene gezondheidsgevoel van de odontiepatiƫnten.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker