The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:420216

AuthorA.C. Lim
TitleProgesterone for the prevention of preterm birth
PromotorsB.W.J. Mol, H.W. Bruinse
Date28-6-2012
Year2012
Pages145
FacultyAMC-UvA
AbstractIn 2003 ontstond na de publicatie van positieve onderzoeksresultaten een hernieuwde internationale interesse voor progesteronbehandeling om vroeggeboorte te voorkomen. De studies die sindsdien bij verschillende risicogroepen zijn uitgevoerd, laten wisselende resultaten zien. Progesteron voorkomt mogelijk vroeggeboortes bij vrouwen met een tijdens de zwangerschap verkorte baarmoedermond, maar heeft geen effect bij meerlingzwangerschappen. Dit laatste toonde Arianne Lim aan in een grote Nederlandse studie. De gunstige resultaten die in de eerste twee trials gezien werden bij vrouwen met een eerdere vroeggeboorte, konden in latere studies niet worden bevestigd. De effectiviteit van progesteron om vroeggeboorte te voorkomen, staat daarom ter discussie en moet verder worden onderzocht.
LanguageEnglish
Document typeDissertation
Download
Document finderUvA-Linker