The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:383594

AuthorsG.B. Flach, R. de Bree, A. van Schie, O.S. Hoekstra, E. Bloemena, J.A. Castelijns, I. van der Waal, C.R. Leemans
TitleSchildwachtklierprocedure bij het mondholtecarcinoom. Eerste ervaringen met deze methode
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume154
Year2010
IssueA1254
Pages1-6
ISSN00282162
FacultyACTA
AbstractDoel Evaluatie van de klinische waarde van de schildwachtklierprocedure (SWK-procedure) bij de detectie van occulte
lymfekliermetastasen bij patiënten met een klein mondholtecarcinoom.
Opzet Prospectief observationeel onderzoek.
Methode Patiënten in het VU Medisch Centrum met een T1-T2 transoraal te verwijderen mondholtecarcinoom zonder klinische
halsmetastasen (N0) werden geïncludeerd. Alle patiënten ondergingen de procedure, waarbij de SWK werd geïdentificeerd
en verwijderd. Bij een bewezen halskliermetastase werd een halsklierdissectie verricht. De primaire uitkomstmaat
was de accuraatheid van de SWK-procedure, berekend met een 95%-betrouwbaarheidsinterval (BI). De
referentiestandaard was 12 maanden follow-up.
Resultaten De inclusie betrof 25 patiënten. Bij 7 patiënten werd met de SWK-procedure een lymfekliermetastase gedetecteerd. Bij
1 andere patiënt werd peroperatief een verdachte lymfeklier verwijderd welke geen SWK betrof, maar wel een
macrometastase bevatte. De als SWK geduide lymfeklier was vrij van metastase. Bij 1 patiënt kon geen SWK worden
opgespoord. Gemiddeld werden 2,3 SWK’s verwijderd per patiënt, met een totaal van 58 SWK’s. De meeste
waren gelokaliseerd in halsregio of ‘level’ II (22/58). Tweemaal werd de enige positieve SWK in level IV gedetecteerd.
Van de 17 patiënten zonder aangetoonde halskliermetastase ontwikkelde 1 patiënt een metastase gedurende
follow-up. De sensitiviteit van de SWK-procedure was 78% (7/9; 95%-BI: 50-92) en de negatief voorspellende
waarde was 89% (16/18; 95%-BI: 71-96).
Conclusie Voor de detectie van occulte lymfekliermetastasen bij een klein mondholtecarcinoom lijkt de SWK-procedure een
nauwkeurige techniek te zijn. Met de SWK-procedure kunnen halskliermetastasen in onverwachte levels worden
opgespoord. Bij aanwezigheid van een macrometastase bestaat een vergroot risico op een fout-negatief resultaat
met de SWK-procedure.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker