The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:359537

AuthorD.J. Vis
TitleEndocrine dynamics
PromotorsA.K. Smilde, J. van der Greef
Date02-11-2010
Year2010
Pagesviii, 141
FacultyFaculty of Science
AbstractVeel zaken in ons lichaam worden voor een deel gereguleerd door hormonen. Een voorbeeld hiervan zijn de stress- en energieniveaus in angstige situaties. Zulke stress en energiehormonen bereiden het lichaam voor op een vecht- of vluchtreactie door het lichaam te activeren en onze hersenen te bespelen bepaalde keuzes te maken. Hetzelfde mechanisme is ervoor verantwoordelijk dat wij van een slaaptoestand naar een wakkere toestand overgaan in de ochtend. Wakker worden is een goed gereguleerde cyclus die iedere dag herhaald wordt en met behulp van biologische klokken iedere dag rond dezelfde tijd gebeurt. Dit soort cycli zijn niet beperkt tot stresshormonen en wakker worden, het hele ensemble van hormonen voert een gecoördineerde dans op in hun niveaus gedurende de dag. Sommige van de hormonen gaan graag samen met anderen terwijl andere hormonen duidelijk gescheiden van elkaar worden om niet elkaars functie te beïnvloeden. De wetenschappelijke kennis van welke hormonen samen of juist niet samen dansen is beperkt. Daniël Vis legt methoden uit om niveauverschillen te detecteren in experimentele gegevens. Ook introduceert hij andere methoden om te detecteren hoe hormonen samen dansen. Hij illustreert dit door te tonen dat de dans in hormonale niveaus anders is bij patiënten in vergelijking met gezonde controlepersonen. Ook zijn er systematische verschillen tussen dunne en dikke mensen. Dit betekent dat een beter begrip van hoe de hormonale dans wordt opgevoerd een factor is waar rekening mee moet worden gehouden bij het behandelen van ziekten.
LanguageEnglish
Document typeDissertation
Document finderUvA-Linker