The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:290709

AuthorB.O. Firat
TitleDisorienting encounters : re-reading seventeenth and eighteenth century Ottoman miniature paintings = Desoriƫnterende ontmoetingen : een herlezing van zeventiende- en achttiende-eeuwse Ottomaanse miniaturen
PromotorM.G. Bal
Co-promotorA.J.S. Grootenboer
Date11-11-2008
Year2008
PagesII, 293
FacultyFaculty of Humanities
Institute/dept.FGw: Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA)
KeywordsMiniatures (manuscripts) ; Osmanli; 1600-1700 ; 1700-1800 ; visual culture ; visual theory ; Ottoman miniature painting
Classification06.10 manuscript studies: general
LanguageEnglish
Document typeDissertation
Download
Document finderUvA-Linker