The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:24877

AuthorL.O. Paul
TitleDe mateloze mens. Wijsgerig-antropologische studie over avontuur en verveling
PromotorsM.S.G.K. van Nierop, K.L. van der Leeuw
Date29-MAY-1997
Year1997
Pages243
FacultyFaculty of Humanities
Document typeDissertation
Document finderUvA-Linker