The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:194903

AuthorJ. de Vries
TitleGrenzen verkend : internationalisering van de ruimtelijke planning in de Benelux
PromotorA. Faludi
Co-promotorW. Zonneveld
Date11-01-2002
PublisherDUP Science
PlaceDelft
Year2002
Pages383
ISBN9040722633
FacultyFaculty of Social and Behavioural Sciences
KeywordsPhysical planning ; International cooperation ; Benelux countries ; Rhine-scheldt delta
Classification74.60 physical planning: general ; 74.71 regional physical planning
LanguageEnglish
Document typeDissertation
Download
Document finderUvA-Linker