Hoofdpagina

UvA-DARE: Wetenschappelijke publicaties van UvA-auteurs

Digital Academic Repository van de Universiteit van Amsterdam

Zoek naar artikelen, boeken, hoofdstukken, rapporten en inaugurale redes van UvA-medewerkers in de Digital Academic Repository van de UvA.


UvA-medewerkers publiceren jaarlijks ongeveer 7.500 wetenschappelijke publicaties. De artikelen, boeken, hoofdstukken, rapporten, inaugurale redes en proefschriften waarvan een digitale kopie beschikbaar is, worden gearchiveerd in de Digital Academic Repository van de Universiteit van Amsterdam (UvA-DARE). Naast de belangrijkste gegevens over de publicaties, zult u in steeds grotere mate ook de digitale versie ervan aantreffen.

Proefschriften

UvA-DARE maakt doorlopend de nieuwste maar ook oudere proefschriften geheel of deels toegankelijk. Aan de vele duizenden toegankelijke proefschriften worden elk jaar honderden titels toegevoegd. Op dit moment zijn er ongeveer 7.400 proefschriften opgenomen. Wilt u meer informatie over hoe uw proefschrift kan worden toegevoegd? Kijk dan op de pagina Proefschrift publiceren.

Verwijzingen

Voor UvA medewerkers


Zichtbaarheid
UvA-DARE vergroot de zichtbaarheid van uw publicaties. De gegevens over uw publicaties die zijn opgenomen in UvA-DARE zijn te vinden via zoekmachines (bijvoorbeeld Google en Google Scholar) en in overkoepelende repositories (bijvoorbeeld NARCIS en BASE). UvA-DARE maakt ook gebruik van de UvA-linker, waardoor collega-onderzoekers en geïnteresseerden gemakkelijk uw officieel gepubliceerde werk online bij de uitgever kunnen vinden. Of uw publicatie daarmee toegankelijk is voor de bezoeker zal afhankelijk zijn van zijn/haar toegangsrechten (zie volgende paragraaf).

Uw publicatie vrij toegankelijk
Naast de gegevens over uw publicatie kunt u ook de publicatie in pdf of Word toevoegen aan UvA-DARE. Uiteraard beslist u zelf of u uw publicatie alleen wilt archiveren (de elektronische versie is dan niet toegankelijk) of dat u de elektronische publicatie ook beschikbaar wilt stellen aan geïnteresseerde onderzoekers en lezers wereldwijd. Aan het wereldwijd toegankelijk maken zijn grote voordelen verbonden. Publicaties die vrij toegankelijk zijn, worden bijvoorbeeld vaker gedownload en geciteerd (The effect of open access and downloads ('hits') on citation impact). Indien de uitgever geen toestemming geeft de definitieve uitgeversversie/pdf te plaatsen, dan kunt u in veel gevallen wel uw laatste auteursversie (de versie na de peer review) plaatsen. Deze laatste auteursversie heeft dezelfde wetenschappelijke inhoud, alleen de lay-out van de uitgever ontbreekt. Meer informatie hierover vindt u op SHERPA/RoMEO en pagina's over Open Access en Auteursrechten site van de UvA.
U kunt de UB ook toestemming tot publicatie geven. De UB maakt dan uw uitgeversversie/pdf toegankelijk mits de uitgever daar geen bezwaar tegen heeft.

Automatisch gegenereerde publicatielijst
Dankzij de aanwezigheid van uw publicaties in UvA-DARE wordt bovendien een persoonlijke publicatielijst automatisch voor u gecreëerd. Deze publicatielijst is wereldwijd beschikbaar via het web, en wordt geregeld aangevuld wanneer uw nieuwste publicaties worden toegevoegd aan METIS, het onderzoeksregistratiesysteem van de UvA. Verder kunt u makkelijk naar uw publicatielijst linken vanuit uw eigen homepage. UvA-DARE zorgt er tevens voor dat uw publicaties ook meegenomen worden in de overzichten die via de universiteit, de faculteit, en de afdeling of het instituut via het web beschikbaar worden gesteld.

Ontbrekende publicaties
Mist u publicaties in UvA-DARE? ? U kunt nu zelf nieuwe publicaties registeren in Personal METIS. U kunt via Personal METIS ook een digitale versie van uw publicatie uploaden voor archivatie in UvA-DARE. Een Handleiding voor Personal METIS (in het Engels) is beschikbaar via de website van de Universiteits Bibliotheek van de UvA. Indien u vragen heeft kunt contact opnemen met dare@uva.nl of met de METIS verantwoordelijke in uw faculteit.

Onderzoeksdata registreren
Binnenkort kunt u zelf uw onderzoeksdata registreren. De onderzoeksdata zijn noodzakelijk voor de Universiteit om over de complete onderzoeksresultaten te kunnen beschikken.

Heeft u meer vragen, bekijkt u dan de pagina met veel gestelde vragen of u kunt contact opnemen met dare@uva.nl.