The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

UvA - 2012

1 tot 10 van 69
1   11   21   31   41   51   61

download uvapub:117924 artikel: Bento 4
K. Abcouwer in: Informatie Professional, Vol. 16 (2012), p. 33-
 hoofdstuk: Collecting the ultimate scholar's library: the Bibliotheca Vossiana
A.C. Balsem in: Isaac Vossius (1618-1689) between science and scholarship (2012), p. 281-309
 artikel: 'Als grote zwermen gonzende vliegen, die door de koestal dwarrelen in de lentedagen als de emmers druipen van melk, zo menigvuldig stelden zich op in de vlakte de langhaardragende Grieken, begerig de Trojanen in stukken te scheuren': de Trojaanse nalatenschap
R. van Beek in: Kunstschrift, Vol. 56 (2012), p. 8-19
 artikel: Aanwinsten
R. van Beek in: APm: Allard Pierson mededelingen, Vol. 107 (2012), p. 14-17
 artikel: Paarden in gips
R. van Beek in: APm: Allard Pierson mededelingen, Vol. 105/106 (2012), p. 22-25
 artikel: 'Wanhoop nooit aan vooruitgang': brieven van Jac. P. Thijsse (1865-1945)
M. Coesèl in: Natura, Vol. 109 (2012), p. 12-13
 boek - monografie: Wanhoop nooit aan vooruitgang: brieven van Jac. P. Thijsse
M. Coesèl (2012), p. 309
download uvapub:115758 artikel: Wie was ....? nr. 22: T.C. Winkler
M. Coesèl in: Heimans en Thijsse Nieuwsbrief, Vol. 42 (2012), p. 4-
 artikel: Discoveries of childhood in history: an introduction
J.J.H Dekker, B. Kruithof, F. Simon, B. Vanobbergen in: Paedagogica Historica, Vol. 48 (2012), p. 1-9
10   hoofdstuk: Christoffel Plantijn
P. Dijstelberge in: Het boek van het gedrukte boek: een visuele geschiedenis (2012), p. 126-129