The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

UvA - 1984

1 tot 10 van 205
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201

 artikel: Ambtelijke beleidsvrijheid en de invulling daarvan
M.V.C. Aalders in: Bestuur: maandblad voor overheidskunde, Vol. 3 (1984), p. 6-9
 rapport: Implementatiestijlen in ambtenarengroepen: rapport van het onderzoek: Patronen van regeltoepassing door ambtenaren
M.V.C. Aalders (1984)
 artikel: Phobic dimensions: I. Reliability and generalizability across samples, gender and nations
W.A. Arrindell, P.M.G. Emmelkamp, J. van der Ende in: Advances in Behaviour Research and Therapy, Vol. 6 (1984), p. 207-254
 artikel: The Hostility and Direction of Hostility Questionnaire (HDHQ): A psychometric evaluation in psychiatric outpatients
W.A. Arrindell, A.J. Hafkenscheid, P.M.G. Emmelkamp in: Personality and Individual Differences, Vol. 5 (1984), p. 221-231
 artikel: Burgerlijke ongehoorzaamheid zonder obstructie en slechts als het te laat is?
V.M. Bader in: Komma, Vol. 4 (1984), p. 54-70
 artikel: Habermas' theorie van het communicatieve handelen als legitimiteitstheorie
V.M. Bader in: Krisis, Vol. 4 (1984), p. 71-93
 hoofdstuk: Soziale Ungleichheit und Klassen: jenseits von reduzierten 'Marxismus', akademischer Soziologie und polemischem Anti-Marxismus
V.M. Bader in: Marxisme en sociologie: bijdragen aan de sessie 'Marxisme' van de Sociologendagen 1984 (1984), p. 129-139
 artikel: Vrouwelijkheid, vrouwenonderdrukking en 'vertooganalyses'
V.M. Bader in: Tijdschrift voor Vrouwenstudies, Vol. 5 (1984), p. 471-488
 boek - monografie: En Sara in haar tent lachte : patriarchaat en verzet in bijbelverhalen
M.G. Bal, F. van Dijk, G. van Ginneken (1984), p. 120
10   hoofdstuk: Mise en abyme and metatextuality: sexual politics in the Book of Ruth
M.G. Bal in: Pragmatics and stylistics (1984), p. 71-94