The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

UvA - 1977

1 tot 10 van 58
1   11   21   31   41   51

 artikel: De toepassing van administratieve sancties in de Hinderwet
M.V.C. Aalders in: Justitiële Verkenningen, Vol. 1977 (1977), p. 74-81
 artikel: Kernenergie en de bedreiging van de persoonlijke levenssfeer
M.V.C. Aalders, E. van der Hoeven in: Wetenschap en samenleving, Vol. 1977 (1977), p. 90-101
 hoofdstuk: Staat und Gesellschaft
V.M. Bader in: Soziologische Positionen (1977), p. 50-
 hoofdstuk: Zur materialistischen Theorie des Rechtstaats
V.M. Bader in: Abendroth-Forum: Marburger Gespraeche aus Anlass des 70. Geburtstags von Wolfgang Abendroth (1977), p. 288-311
download uvapub:27322 artikel: L'analyse structurale du récit
M.G. Bal in: Le Français dans le monde, Vol. 17 juli (1977), p. 6-14
 artikel: L'enseignement de la narratologie
M.G. Bal in: Rapports, Vol. 47 (1977), p. 59-64
download uvapub:27323 artikel: Narration et focalisation
M.G. Bal in: Poétique, Vol. 29 (1977), p. 107-127
 boek - monografie: Narratologie: essais sur la signification narrative dans quatre romans modernes
M.G. Bal (1977), p. 199
download uvapub:27321 artikel: Strukturalistische verhaalanalyse: een poging tot systematisering
M.G. Bal in: Forum der Letteren, Vol. 18 (1977), p. 105-119
10  download uvapub:27319 artikel: Wanbegrip is nog sterieler : reaktie op een reaktie
M.G. Bal in: Forum der Letteren, Vol. 18 (1977), p. 301-304