The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2005

1 tot 10 van 559
1   11   21 ... 51 ... 111 ... 161 ... 221 ... 271 ... 331 ... 391 ... 441 ... 501 ... 551

 artikel: Biotechnologie en recht. Poreuze regelgeving laat genproducten ontsnappen
M.V.C. Aalders in: Milieutijdschrift ArenA, Vol. 11 (2005), p. 10-11
 artikel: De handhaving van het milieurecht: "harder" of "slimmer"
M.V.C. Aalders in: Journaal Milieu, Vol. 7 (2005), p. 152-155
 rapport: Een kantelende overheid. Debat intensieve veehouderij en de transitie naar duurzame landbouw.
M.V.C. Aalders, T. Selnes (2005), p. 1-148
 congresbijdrage: Horizontaal, Onderhandelend en Integraal Bestuur
M.V.C. Aalders in: Kwesties om in op te gaan (2005), p. 13-17
 artikel: Landbouwtransitie op dood spoor. Onderzoekers hekelen vastgeroeste beleidscultuur
M.V.C. Aalders, T. Selnes in: Milieutijdschrift ArenA, Vol. 3 (2005), p. 10-11
 pre-print/working paper: Income distribution dynamics in the Netherlands in the 20th century: long-run developments and cyclical properties
E. Afman (2005), p. 78
download uvapub:141771 hoofdstuk: De solidariteit onder druk
P. de Beer in: Keuzen in de sociale zekerheid (2005), p. 26-37
download uvapub:141772 hoofdstuk: Inleiding: Keuzen in de sociale zekerheid
P. de Beer, J. Bussemaker, P. Kalma in: Keuzen in de sociale zekerheid (2005), p. 6-25
download uvapub:141754 artikel: Oude thema's in een nieuwe eeuw
P. de Beer in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, Vol. 21 (2005), p. 5-6
10  download uvapub:141797 hoofdstuk: Solidariteit in de risicosamenleving
P. de Beer in: Leven in de risicosamenleving (2005), p. 77-85