The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2004

1 tot 10 van 764
1   11   21 ... 71 ... 151 ... 221 ... 301 ... 381 ... 451 ... 531 ... 611 ... 681 ... 761

 artikel - letter to the editor: Atypische arbeidsrelaties in 2003 scherper gereguleerd
M.C.M. Aerts in: EIROnline: European industrial relations observatory on-line (2004), p. 2
 boek - monografie: Freelancers
M.C.M. Aerts, A.F. Bungener (2004), p. 116
 artikel - letter to the editor: Een vlucht passagiersgegevens. Over privacy als slachtoffer van de strijd tegen het terrorisme
L.F. Asscher in: Privacy & Informatie, Vol. 2 (2004), p. 52-55
 rapport: Regulating spam: Directive 2002/58 and beyond
L.F. Asscher (2004)
 artikel - letter to the editor: Kiezen voor groei
A. Baris in: Sociaal Recht, Vol. 19 (2004), p. 329-330
 artikel - letter to the editor: Vergoeding bij ontslag zonder grondslag
A. Baris in: SMA, Vol. 59 (2004), p. 339-345
 artikel - letter to the editor: Wettelijke normering van de ontslagvergoeding, onnodig en onwenselijk
A. Baris in: Praktisch Procederen, Vol. 2004 (2004), p. 57-60
 artikel - letter to the editor: De dynamiek van normoverschrijding en normhandhaving
P. de Beer, R. Mosch in: Mens en Maatschappij, Vol. 79 (2004), p. 208-232
download uvapub:138580 boekdeel - hoofdstuk: De waarde van individualisering en de normen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek
P. de Beer in: Bindingsloos of bandeloos: normen, waarden en individualisering (2004), p. 13-28
10  download uvapub:141784 artikel - letter to the editor: Een linkse hervormingsagenda voor het kapitalisme
P. de Beer in: Socialisme en Democratie, Vol. 61 (2004), p. 10-26