The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2003

1 tot 10 van 715
1   11   21 ... 71 ... 141 ... 211 ... 281 ... 351 ... 421 ... 491 ... 571 ... 641 ... 711

 rapport: Uitzendwerk en conjunctuur: Motieven van werkgevers en de gevolgen voor de samenloop met conjunctuur
M.C.M. Aerts, C.C.A.M. Sol, M. Zijl, E. Berkhout, J.A. Korteweg (2003), p. 1-53
 rapport: Zorgverleners zonder zekerheid: De arbeidsmarktpositie van freelancers in de gezondheidszorg en van werknemers voor mensen met een persoonsgebonden budget
M.C.M. Aerts, I. Groot, L. Kok (2003), p. 116
 rapport: Informal expert paper: The principle of complementarity in practice
X. Agirre, A. Cassese, R.E. Fife, H. Friman, C.K. Hall, J.T. Holmes, J. Kleffner, H. Olasolo, N.H. Rashid, D. Robinson, E. Wilmshurst, A. Zimmermann (2003), p. 37
 annotatie:  , , (Rotterdamse Terroristenzaak)
L.F. Asscher in: JAVI- Juridische Aspecten Van Internet, Rotterdamse Terroristenzaak (2003), p. 32-33
 annotatie: Cr , , (XS4ALL/Deutsche Bahn)
L.F. Asscher in: Computerrecht, XS4ALL/Deutsche Bahn (2003), p. 72-76
 artikel: Openbare Informatie. Het juridisch statuut in een convergerende mediaomgeveing
L.F. Asscher in: Mediaforum, Vol. 2 (2003), p. 52-53
 artikel: Schuldige domeinnamen
L.F. Asscher in: Computerrecht, Vol. 3 (2003), p. 186-186
download uvapub:138750 pre-print/working paper: Top incomes in the Netherlands and the United Kingdom over the Twentieth Century
A.B. Atkinson, W. Salverda (2003), p. 70
download uvapub:33440 rapport: Zelf doen? Inventarisatiestudie van zelfreguleringsinstrumenten
B. Baarsma, F. Felsö, S. van Geffen, J. Mulder, A. Oostdijk (2003), p. 158
10   artikel: De schemerzone van art. 658, werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersongevallen
A. Baris in: Rechtshulp, Vol. 6/7 (2003), p. 19-31