The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2001

1 tot 10 van 784
1   11   21 ... 71 ... 151 ... 231 ... 311 ... 391 ... 461 ... 541 ... 621 ... 701 ... 781

 boekbespreking: 
M.V.C. Aalders in: Milieu: tijdschrift voor milieukunde, Vol. 2 (2001), p. 100-101 , Zelfregulering, milieuzorg en bedrijven. Naar een eigen verantwoordelijkheid binnen kaders
 boek - monografie: De burger en de Awb. Ervaringen van repeat players met Awb-procedures.
M.V.C. Aalders, M.N. Boeve, W.G.A. Hazewindus, K.A.W.M. de Jong, A.P. Klap, B.K. Olivier, B.J. Schueler, R. Uylenburg, C.J. van der Wilt (2001), p. 153
 artikel: Help het milieuprobleem Oost-Europa uit, te beginnen in West-Europa!
M.V.C. Aalders in: Europa Periodiek, Vol. 1 (2001), p. 20-21
 artikel: The State Environmental Inspection of Ukraine: A Note on Legal Instruments
M.V.C. Aalders in: Review of Central and East European Law, Vol. 4 (2001), p. 425-451
 artikel: Zorgplichtbepalingen in de Wet milieubeheer: de uitvoeringspraktijk een zorg?
M.V.C. Aalders in: Milieu & Recht, Vol. 28 (2001), p. 304-309
 rapport: Zorgplichtbepalingen uit de Wet milieubeheer: meer dan een symbool, Advies van de Evaluatiecommissie Wet milieubeheer over de toepassing van de artt 1.1a en 10.3 van de Wet milieubeheer, mede bezien in relatie tot de toepassing van zorgplichten in andere milieuregelgeving.
M.V.C. Aalders, M.G. Faure, M. Hertoghs, M.J.C. Visser (2001), p. 1-214
 artikel: Wet Medische Keuringen
M.C.M. Aerts, E.L. Vos, C. Wevers in: PS Documenta, Vol. 4 (2001), p. 2067-2081
 artikel: De Europese Bill of Rights. Over communicatierechten na Nice
L.F. Asscher in: Mediaforum (2001), p. 41-41
download uvapub:16205 artikel: Echelon en Recht
L.F. Asscher in: Netkwesties (2001)
10   annotatie: Mf 2001, , (Bartnicki vs. Vopper)
L.F. Asscher in: Mediaforum, Vol. 9, Bartnicki vs. Vopper (2001), p. 287-288