The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 1993

1 tot 7 van 7

 rapport: Beroepsbinding en vakbondsorientatie in de schoonmaak: een onderzoek in opdracht van de Industriebond FNV naar de vakbondsorientatie van werknemers in de schoonmaaksector
N. Goedhard, K. Tijdens (1993), p. 48
 dissertatie: Medezeggenschap bij fusie en ontvlechting
R.H. van het Kaar (1993), p. 280
 rapport: Een functie met inhoud: een onderzoek naar de taakinhoud van vier secretaressefuncties
M.J. Sloep, K.G. Tijdens (1993), p. 107, [1]
 artikel - letter to the editor: 25 jaar produkt- en procesinnovatieprocessen van het binnenlandse girale betalingsverkeer in het bankwezen: de ontwikkeling van informatietechnologie in de dienstensector
K. Tijdens in: Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, Vol. 15 (1993), p. 67-89
 rapport: Keuze in tijd: een onderzoek in opdracht van de Industriebond FNV te Amsterdam naar de wensen van werknemers in de industrie ten aanzien van spaarregelingen voor tijd en geld in hun arbeidsvoorwaarden
K. Tijdens (1993), p. 54
 boekredactie: Kinderopvang in Nederland: organisatie en financiering
K. Tijdens, S. Lieon (1993), p. 96
 artikel - letter to the editor: Loopbanen op interne arbeidsmarkten en zoekgedrag op externe arbeidsmarkten. Een studie over het bankwezen
K. Tijdens in: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, Vol. 9 (1993), p. 139-152