The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1958

1 tot 3 van 3

 hoofdstuk: Masscommunication and opinion formation
R.J. Mokken, M. Brouwer in: Eerste Nederlandse systematisch ingerichte encyclopaedie. - Dl. 11: Supplement (1958)
 artikel: Public opinion and the nuclear bomb
R.J. Mokken, M. Brouwer in: Gazette, the international journal for communication studies, Vol. 4 (1958), p. 113-116
 artikel: The Times and Munich
R.J. Mokken in: Gazette, the international journal for communication studies, Vol. 4 (1958), p. 145-163