The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2013

1 tot 10 van 1149
1   11   21 ... 111 ... 221 ... 341 ... 451 ... 571 ... 681 ... 801 ... 911 ... 1031 ... 1141

download uvapub:126094 boekbespreking: 
P. van Dam in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 128 (2013), p. review 22- , Strijd & inkeer: de kerk- en maatschappijkritische beweging in Vlaanderen, 1958-1990
 hoofdstuk: Die Frage nach dem Medium der Choreographie
K. Röttger in: Choreographie - Medien - Gender (2013), p. 57-78
download uvapub:147282 artikel: Friends, Connections, and Social Norms of Privacy. Do Social Network Sites Change Our Conception of Friendship?
B. Roessler in: Krisis, Vol. 2013 (2013), p. 114-119
 hoofdstuk: 'It Can't be as Beautiful in Heaven as It Is Here': Religious Turbulence in Christoph Schlingensief's Cancer Diary
U. Popp-Baier in: Religious voices in self-narratives: making sense of life in times of transition (2013), p. 149-170
download uvapub:147287 artikel: Kantian Autonomy and its Social Preconditions: On Axel Honneth's 'Das Recht der Freiheit'
B. Rössler in: Krisis, Vol. 2013 (2013), p. 14-17
 artikel: Column 94: Zwarte Piet
W. Kuiper in: Neder-L: elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek (2013), p. 3
 hoofdstuk: Vele wegen naar Europa
R. de Bruin in: Europa in alle staten: zestig jaar geschiedenis van de Europese integratie (2013), p. 29-78, 303-304
 hoofdstuk: Jan Meulenhoff 1869-1939
L. Kuitert in: Nederlandse ondernemers 1850-1950. - 4: Noord-Holland en Zuid-Holland (2013), p. 244-249
 boek - monografie: De Oranjezaal in Huis ten Bosch: een zaal uit loutere liefde
M. van Eikema Hommes, E. Kolfin (2013), p. 287
10   hoofdstuk: Le livre dans la base de données : une interrogation à propos de Google Books
B. Rieder in: Numérisation du patrimoine: quels accès? quelles médiations? quelles cultures? (2013), p. 63-77