The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2009

1 tot 10 van 1309
1   11   21 ... 121 ... 261 ... 391 ... 521 ... 651 ... 781 ... 911 ... 1041 ... 1171 ... 1301

download uvapub:69786 artikel - letter to the editor: Clause structure and verb series
E.O. Aboh in: Linguistic Inquiry, Vol. 40 (2009), p. 1-33
 boekdeel - hoofdstuk: The registers of the counts of Holland, 1316-1345: a digital edition
J.W.J. Burgers, R. Hoekstra in: Digitale Diplomatik: neue Technologien in der historischen Arbeit mit Urkunden (2009), p. 56-69
 congresbijdrage: De bijdrage van praeteritio aan strategische manoeuvres in de confrontatiefase
A.F. Snoeck Henkemans in: Studies in taalbeheersing 3 (2009), p. 323-330
 boekredactie: Romanisierung in Afrika: der Einfluss des Französischen, Italienischen, Portugiesischen und Spanischen auf die indigenen Sprachen AfrikasRomanisierung in Afrika : der Einfluss des Französischen, Italienischen, Portugiesischen und Spanischen auf die indigenen Sprachen Afrikas
T. Stolz, D. Bakker, R. Salas Palomo (2009), p. ix, 129
 artikel - letter to the editor: De steden van Holland in oorlog (1506-1515)
J.W.J. Burgers in: Holland, Vol. 41 (2009), p. 273-290
 boekredactie: Where never before: Beckett's poetics of elsewhere = la poétique de l'ailleurs: in honor of Marius Buning
S. Houppermans, A. Moorjani, D. de Ruyter, M. Engelberts, D. Van Hulle (2009), p. 256
download uvapub:61221 boekbespreking: Nederland aan de Seine
N. Pas in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 124 (2009), p. online- , 121 rue de Lille: Nederland aan de Seine
 boekdeel - hoofdstuk: Introduction
E. Shohamy, D. Gorter in: Linguistic landscape: expanding the scenery (2009), p. 1-10
 artikel - letter to the editor: Wikinomics and its discontents: a critical analysis of Web 2.0 business manifestos
J. van Dijck, D. Nieborg in: New Media & Society, Vol. 11 (2009), p. 855-874
10   artikel - letter to the editor: Representation and governance in the Netherlands, 1250–1983: materials for a comprehensive history of politics
J. Burgers, I. Nijenhuis, E. Dijkhof, K. van Leeuwen, M. van Faassen in: Parliaments Estates & Representation, Vol. 29 (2009), p. 3-15