The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1997

1 tot 10 van 1593
1   11   21 ... 151 ... 311 ... 471 ... 631 ... 791 ... 951 ... 1111 ... 1271 ... 1431 ... 1591

 hoofdstuk: Le style est l'homme meme? Nederlandse stijlopvattingen aan het einde van de achttiende eeuw
J.Th.W. Oosterholt in: Een kwestie van stijl. Opvattingen over stijl in kunst en literatuur (1997), p. 109-117
 boekbespreking: The Grammar of Attic Inscriptions. II Morphology
C.J. Ruijgh in: Mnemosyne, Vol. 50 (1997), p. 612-622
 artikel: De smaak voor het reele. Opvattingen over de nationale smaak in een aantal poeticale verhandelingen uit de laatste decennia van de achttiende eeuw
J.Th.W. Oosterholt in: Nederlandse Letterkunde, Vol. 2/4 (1997), p. 338-349
 boekbespreking: De barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770-1830
J.Th.W. Oosterholt in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 14/1 (1997), p. 53-54 , Het tijdschrift als barometer en als motor
 artikel: La date de la creation de l'alphabet grec et celle de l'epopee homerique
C.J. Ruijgh in: Bibliotheca Orientalis, Vol. 5/6 (1997), p. 533-604
 hoofdstuk: Credit-bail pour ailes d'emprunt. L'emancipation contrariee de la prose surinamienne
M. van Kempen in: L'emancipation dans la litterature neerlandaise des Cara?bes (1997), p. 93-104
 boekbespreking: Zingende Eilanden
M. van Kempen (1997) in: Zingende Eilanden
 artikel: Anil Ramdas
M. van Kempen in: Kritisch lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur, Vol. 65 (1997), p. 15
 hoofdstuk: Schets van de semantische samenhang tussen de gebruikswijzen van de Oud-Griekse genitief en het Nederlandse voorzetsel 'van'
C.J. Ruijgh in: Grammaticaal Spektakel. Articles presented to Ina Schermer-Vermeer on the occasion of her leaving the Dutch Department (1997)
10   boekbespreking: 
M. van Kempen (1997) in: A history of literature in the Carribean