The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1995

1 tot 10 van 1854
1   11   21 ... 181 ... 361 ... 551 ... 741 ... 921 ... 1111 ... 1291 ... 1481 ... 1661 ... 1851

 hoofdstuk: The development of case marking in Swedish
M. Norde in: Aspekte der sprachbeschreibung. Akten des 29. Linguistischen Kolloquiums, Aarhus 1994 (1995), p. 165-168
 hoofdstuk: Ergativity and Possession
H.C.B. Perridon in: Aspekte des Sprachbeschreibung. Akten des 29. Linguistischen Kolloquiums, Aarhus 1994 (1995), p. 153-158
 artikel: La genese de l'eolien d'Asie
C.J. Ruijgh in: Verbum : revue de linguistique publiée par l'Université de Nancy II, Vol. 18 (1995), p. 289-297
 boekbespreking: Swedish. A Comprehensive Grammar
H.C.B. Perridon in: Tijdschrift voor Skandinavistiek, Vol. 16 (1995), p. 153-158
 hoofdstuk: Bijbelse Theologie, een stand van zaken
R. Zuurmond in: Zijn de dagen van God geteld? (1995), p. 103-131
 artikel: Prototyypisesta subjektista ja lausetyyreista
P.J.M. Saikku in: Virittaja, Vol. 2 (1995), p. 253-261
 artikel: Theologie in Amerika
R. Zuurmond in: Interpretatie : Tijdschrift voor Bijbelse Theologie, Vol. 1 (1995), p. 24-25
 artikel: De IJslandse sagaliteratuur
P. Vermeyden in: Athenaeum Illustre, Vol. 4 (1995), p. 28-32
 hoofdstuk: The growth of the evangelical movement in the Netherlands
S.J. Vellenga in: Religion & Theology (1995), p. 240-255
10   artikel: Geschiedenis, historie of verhaal
R. Zuurmond in: Interpretatie : Tijdschrift voor Bijbelse Theologie, Vol. 2 (1995), p. 18-19