The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1988

1 tot 6 van 6

 dissertatie: Zicht op synthese? H.C. Rümke's streven naar integratie in psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg
J.A. van Belzen (1988), p. 170
download uvapub:82060 artikel: A note on agentive and non-agentive interpretations
C.E. Keijsper in: Studies in Slavic and General Linguistics, Vol. 11 (1988), p. 365-386
 dissertatie: Livre d'images. La vision en acte dans la litterature de la modernite en France
F. Lucas (1988), p. 206
download uvapub:29603 dissertatie: Hoe bedoel je? De verwerving van pragmatische vaardigheden
M. Roelofs-Borgers (1988)
download uvapub:82039 artikel: Hebrew Andalusian and Arabic poetry: descriptions of fruit in the tradition of the 'elegants' or zurafā'
A. Schippers in: Journal of Semitic Studies, Vol. 2 (1988), p. 219-232
download uvapub:82406 artikel: Imitations of Arabic in Hebrew Andalusian poetry
A. Schippers in: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Vol. Supplement (1988), p. 162-173