The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1985

1 tot 8 van 8

 artikel: De textuele funktie van valentie: Latijnse drieplaatsige woorden in hun kontekst
A.M. Bolkestein, R. Risselada in: TTT : Tijdschrift voor Taal- en tekstwetenschap, Vol. 5 (1985), p. 161-176
download uvapub:81679 boekbespreking: 
O. Fischer, F. van der Leek in: Journal of Linguistics, Vol. 21 (1985), p. 497-503 , Syntaktische functionen und wortstellungsver√§nderung: die entwicklung 'subjektloser' konstruktionen in einigen Sprachen
download uvapub:81682 artikel: Gower's tale of Florent and Chaucer's wife of Bath's tale: a stylistic comparison
O.C.M. Fischer in: English Studies, Vol. 3 (1985), p. 205-225
 dissertatie: Wederkerige verwachtingen : konventie, norm, verplichting
G.A. den Hartogh (1985), p. 440
download uvapub:81732 boekbespreking: 
C.E. Keijsper in: Forum der Letteren, Vol. 26 (1985), p. 237-240 , On the grammer and sementics of sentence accenta
download uvapub:81709 dissertatie: Information structure: with examples from Russian, English and Dutch
C.E. Keijsper (1985), p. 385
 dissertatie: Onze natuurlijkste bondgenoot: Nederland, Engeland en Europa 1813-1831
N.C.F. van Sas (1985), p. 385
download uvapub:81741 boekbespreking: 
A. Schippers in: Bibliotheca Orientalis, Vol. 42 (1985), p. 727-732 , Quellenuntersuchungen zum Kitab al-'Igd al-farid des Andalusiers Ibn 'Abdrabbih (246/869-328/940): ein beitrag zur Arabischen literaturgeschichte