The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1982

1 tot 7 van 7

 dissertatie: Regels voor redelijke discussies. Een bijdrage tot de theoretische analyse van argumentatie ter oplossing van geschillen.
F.H. van Eemeren, R. Grootendorst (1982), p. 479
 dissertatie: Monitor use by adult second language learners
J.H. Hulstijn (1982), p. 200
download uvapub:153982 dissertatie: Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Wardenaar's 'Beschrijving der boekdrukkunst' (1801): Tekstverzorging, inleiding en aantekeningen
F.A.W.G. Janssen (1982), p. 610
download uvapub:81436 artikel: Over de relatie tussen context en accentuatie
C.E. Keijsper in: Forum der Letteren, Vol. 23 (1982), p. 31-45
download uvapub:81443 hoofdstuk: Islam en imperialisme
R. Peters in: De Arabische uitdaging: Europa oog in oog met de realiteit (1982), p. 86-99
download uvapub:95411 hoofdstuk: The mysteries of the Oriental mind: some remarks on the development of Western stereotypes of Arabs
R. Peters in: The challenge of the Middle East: Middle Eastern studies at the University of Amsterdam (1982), p. 73-90, 195-198
download uvapub:81439 hoofdstuk: Two Andalusian poets on exile: reflection on the poetry of Ibn 'Ammār (1031-1086) and Moses Ibn Ezra (1055-1138)
A. Schippers in: The challenge of the Middle East: Middle Eastern studies at the University of Amsterdam (1982), p. 113-121, 201-204