The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2005

1 tot 10 van 133
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131

 rapport: Beoordeling concept kwartaalrapportage detailhandelsmarkt
R. Aalbers, R.B.T. Lieshout (2005)
 rapport: International opportunities for the creative industries
R. Aalbers, J. Mulder, J.P. Poort (2005), p. 35
 rapport: International opportunities for the ICT-sector
R. Aalbers, J. Mulder, J.P. Poort (2005), p. 55
 rapport: Diamonds are for ever?: the welfare effects of national champions
B. Baarsma, R. Aalbers, J.P. Poort, M. Biermans, J.W. Velthuisen, G. Putman (2005), p. 108
 rapport: Zelf doen of samen met anderen?; uitbesteden van bedrijfsprocessen (BPO) door de rijksoverheid en uitvoeringsinstellingen
B. Baarsma, M. de Nooij, J. Mulder, J. Haster (2005), p. 99
 rapport: De transactiestaat: een beknopte economische interpretatie
B.E. Baarsma (2005)
 rapport: Het proces als domein: over de effecten van het procesmonopolie van de advocatuur
B.E. Baarsma, F. Felsö (2005), p. 108
 rapport: Kosten en baten van open standaarden en open source software in de Nederlandse publieke sector: een analyse op meso- en macroniveau
B.E. Baarsma, C.C. Koopmans, J. Mulder, C. Zijderveld (2005), p. 137
 rapport: Nederland toezichtland: een economisch perspectief
B.E. Baarsma, J. Mulder (2005), p. 54
10  download uvapub:131883 bijdrage week- of dagblad: Aanleg Zuiderzeelijn is een heilloos plan
R. Beetsma, B.M.S. van Praag in: NRC Handelsblad (2005), p. 6-