The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit Economie en Bedrijfskunde - 2002

1 tot 10 van 484
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321   331   341   351   361   371   381   391   401   411   421   431   441   451   461   471   481

 artikel: High-tech IPOs: A Tale of Two Continents
S. Aaij, D. Brounen in: Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 15 (2002), p. 87-94
download uvapub:24691 hoofdstuk: Analyse van activerend arbeidsmarktbeleid in dynamische modellen
J.H. Abbring, B. van der Klaauw in: Daadwerkelijk effectief, prestatiemeting van reintegratie en activering (2002)
 artikel: Litouwen op weg naar Europa
R.K. Aidis in: Oost-Europa verkenningen (2002), p. 29-43
 artikel: The Logit Equilibrium: A Perspective on Intuitive Behavioural Anomalies
S.P. Anderson, J.K. Goeree, C.A. Holt in: Southern Economic Journal, Vol. 69 (2002), p. 21-47
 artikel: Keert de wal het schip?
R. van den Assem, E.E.O. Roos Lindgreen in: Tijdschrift Management & Informatie, Vol. 10 (2002), p. 4-8
 boek - monografie: Ruimtelijke Economische Dynamiek ¿ Kijk op bedrijfslocatie en regionale ontwikkeling
O.A.L.C. Atzema, J.G. Lambooy, T. van Rietbergen, E. Wever (2002)
download uvapub:21941 artikel: Kennis over kosten:de beheersing van schoolkosten in het voortgezet en BOL-onderwijs
B.E. Baarsma, M.J. van Leeuwen, L. Boorsma, I. Groot, J.P. Hop in: SEO-Rapport, Vol. 613 (2002)
 rapport: Waardering van geluidshinder in het kader van de CPB studie 'Kengetallen KBO ONL'. Schiphol lange termijn. Kengetallen Kosten-baten analyse dl1-11
B.E. Baarsma, J.P. Hop, B.M.S. van Praag (2002)
 artikel: An Encapsulated Eiffel Education Environment, based on Web Services
M. De Backer, G.G.M. Dedene, M. Snoeck in: Journal of Object Technology, Vol. 1 (2002), p. 97-106
10   artikel: Bayesian neural networks for repeat purchase modelling in direct marketing
B. Baesens, S. Viaene, D. van den Poel, J. Vanthienen, G.G.M. Dedene in: European Journal of Operational Research, Vol. 138 (2002), p. 191-211