The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

UvA - 2001

1 to 10 of 492
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321   331   341   351   361   371   381   391   401   411   421   431   441   451   461   471   481   491

 book - monograph: Zorgplichtbepalingen uit de Wet milieubeheer: meer dan een symbool : advies van de Evaluatiecommissie Wet Milieubeheer over de toepassing van de artikelen 1.1a en 10.3 van de Wet milieubeheer, mede bezien in relatie tot de toepassing van zorgplichten in andere milieuregelgeving
M.V.C. Aalders, M.G. Faure, M. Hertoghs, M.J.C. Visser (2001), p. ix, 214
 article: K0(S)K0(S) final state in two photon collisions and implications for glueballs
M. Acciarri, P. Achard, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, J. Alcaraz, G. Alemanni, J. Allaby, A. Aloisio, F.L. Linde in: Physics Letters B, Vol. 501 (2001), p. 173-182
 article: Light resonances in K0(S) K+- Pi-+ and Eta Pi+ Pi- final states in gamma gamma collisions at LEP
M. Acciarri, P. Achard, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, J. Alcaraz, G. Alemanni, J. Allaby, A. Aloisio, F.L. Linde in: Physics Letters B, Vol. 501 (2001), p. 1-11
 article: Search for excited leptons in E+ E- interactions at S**(1/2) = 192-202 GeV
M. Acciarri, P. Achard, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, J. Alcaraz, G. Alemanni, J. Allaby, A. Aloisio, F.L. Linde in: Physics Letters B, Vol. 502 (2001), p. 37-50
download uvapub:30117 article: Search for R-parity violating decays of supersymmetric particles in E+ E- collisions at S**(1/2) = 189-GeV
M. Acciarri, P. Achard, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, J. Alcaraz, G. Alemanni, J. Allaby, A. Aloisio, F.L. Linde in: European Physical Journal C, Vol. 397 (2001), p. 397-414
 article: Search for the standard model Higgs boson in E+ E- collisions at S**(1/2) up to 202-GeV
M. Acciarri, P. Achard, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, J. Alcaraz, G. Alemanni, J. Allaby, A. Aloisio, F.L. Linde in: Physics Letters B, Vol. 508 (2001), p. 225-236
 article: Study of the E+ E- ---> Z Gamma Gamma ---> Q anti-Q Gamma Gamma process at LEP
M. Acciarri, P. Achard, O. Adriani, M. Aguilar-Benitez, J. Alcaraz, G. Alemanni, J. Allaby, A. Aloisio, F.L. Linde in: Physics Letters B, Vol. 505 (2001), p. 47-58
 article: Is er vraag naar aanvullende diensten in de thuiszorg
E. Adang, A. Paulus, W.J.N. Groot in: Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde, Vol. 79 (2001), p. 170-175
download uvapub:28510 report: Kennisinstellingen en informatiebeleid: lusten en lasten van de publieke taak
C.A. Alberdingk Thijm, P.B. Hugenholtz, J.J.C. Kabel (2001)
10   article: Het Emailgeheim op de werkplek : over de toelaatbaarheid van inbreuken op het communicatiegeheim van de werknemer in het digitale tijdperk
L.F. Asscher, W. Steenbruggen in: Nederlands Juristenblad, Vol. 76 (2001), p. 1787-1794