The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 1998

1 to 10 of 1111
1   11   21 ... 111 ... 221 ... 331 ... 441 ... 551 ... 661 ... 771 ... 881 ... 991 ... 1111

 article: Bespreking van Pres. Rb. Rotterdam 8 oktober 1997, JAR 1997/229
R.H. van het Kaar in: Rechtspraak voor Medezeggenschap, Vol. 5 (1998), p. 5-6
 PhD thesis: Over het vrije verkeer tussen individu, maatschappij en staat: Een analyse van de functionele rechtsopvattingen van J.F. Glastra van Loon en J. ter Heide
F.J.C. van Ree (1998), p. 239
 article: Heeft de bestuurlijke boete effect?
W.G.A. Hazewindus, A.C.J.M. Wilthagen in: Arbo & milieu (1998), p. 10-12
 report: Evaluatie van de Waterschapswet
W.G.A. Hazewindus, C.T. Nijenhuis (1998), p. 1-120
 article: Bespreking van Pres. Rb. Utrecht 10 november 1997, JAR 1997/258
R.H. van het Kaar in: Rechtspraak voor Medezeggenschap, Vol. 5 (1998), p. 15-16
 book chapter: De bewakers van onderhandelend bestuur
A.J. Hoekema, N.F. van Manen in: omgaan met de onderhandelende overheid (1998), p. 19-55
 book - monograph: integraal bestuur. De behoorlijkheid, effectiviteit en legitimiteit van onderhandelend bestuur.
A.J. Hoekema, N.F. van Manen, G.M.A. van der Heijden, B. de Vroom, I.C. van der Vlies (1998), p. 402
 article: Bespreking van OK 23 oktober 1997, ROR 1997/21
R.H. van het Kaar in: Rechtspraak voor Medezeggenschap, Vol. 5 (1998), p. 21-22
 book chapter: Voorwoord
A.J. Hoekema in: De onvermijdelijkheid van rechtspluralisme (1998), p. 7-7
10   article: Pluriformiteit, rechtsstaat en sociale cohesie
A.J. Hoekema, N.F. van Manen in: Recht der Werkelijkheid, Vol. 1 (1998), p. 29-66