The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 2002

1 to 10 of 1242
1   11   21 ... 121 ... 241 ... 371 ... 491 ... 621 ... 741 ... 861 ... 991 ... 1111 ... 1241

 book chapter: `The Netherlands¿
J.I.A. Mak, F. Elderson in: The Euro in the National Context (2002)
 article: Towards an abolition of national retail planning in The Netherlands
D.V.H. Evers in: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 93 (2002), p. 107-113
 book chapter: Duizend jaar Honte of Westerschelde. Een poging tot reconstructie van de Westerschelde in grote lijnen, 1000 tot 2000
A.M.J. de Kraker in: De Westerschelde, een watergang zonder weerga (2002), p. 17-36
 book chapter: Emergent diaspora or immigrant communities? Turkish immigrants in the Netherlands
J.M.M. van Amersfoort, J.M.J. Doomernik in: Communities across borders. New immigrants and transnational cultures (2002), p. 55-67
 article: The steady advance of Wal Mart across Europe and changing government attitudes towards planning and competition
D.V.H. Evers, A. Hallsworth in: Environment and planning C: Government & policy, Vol. 20 (2002), p. 297-310
 book chapter: De Westerschelde als natuurlijke bondgenoot van en vijand voor zijn omwonenden, 15e tot 20e eeuw
A.M.J. de Kraker in: De Westerschelde, een watergang zonder weerga. (2002), p. 37-48
 article: Loi mathématique ou conjecture spéculative? Un débat des années 1920 sur la méthodologie des projections démographiques
H.A. de Gans in: Population (Ed. française), Vol. 57 (2002), p. 91-120-
 article: Law or speculation? A debate on the method of forecasting future population size in the 1920¿s
H.A. de Gans in: Population (English ed.), Vol. 57 (2002), p. 83-108-
 article: De organisatie van het Nederlandse bedrijfsleven. Graven naar Macht 25 jaar later
E.M. Heemskerk, R.J. Mokken, M. Fennema in: Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, Vol. 24 (2002), p. 109-134
10   article: The geography of baby food and socio-cultural gradients in Europe
O. Gritsai in: Izverstija Tossiiskoi Akademii Nauk, ser. Geograficheskaja, Vol. 3 (2002), p. 62-68