The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1998

1 to 10 of 629
1   11   21 ... 61 ... 121 ... 181 ... 251 ... 311 ... 371 ... 431 ... 501 ... 561 ... 621

 article - letter to the editor: Leren en instructie.
C.A.J. Aarnoutse, B.H.A.M. van Hout-Wolters in: Pedagogische Studiën, Vol. 75 (5) (1998), p. 345-347
 book - monograph: Brazilie, Labatorium van Architectuur enStedebouw.
E.M. Agricola, P. Meurs (1998), p. 384
 article - letter to the editor: Nieuw publiek domein.
E.M. Agricola in: Bouw, Vol. 53 (1998), p. 29-38
 article - letter to the editor: Stedenbouw en architectuur in Den Haag.
E.M. Agricola in: Agora, Vol. 14 (1998), p. 14-16
 part of book - chapter: Une Ville Spatiale.
E.M. Agricola, Y. Friedman in: De regie van de stad. Europese stedbouw 1900-2000 (1998), p. 301-309
 article - letter to the editor: Van Stad naar stedelijkheid. Planning en planconceptie van Leleystad en Almere 1957-1974
E.M. Agricola in: Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, Vol. 78 (1998), p. 40-40
 book review: 
A. Akgündüz in: Virgül, Vol. 12 (1998), p. 14-17 , Dead and exile: the ethnic cleansing of Ottoman Muslims, 1821-1922
download uvapub:69021 article - letter to the editor: Migration to and from Turkey, 1783-1960. Types, numbers and ethno-religious dimensions
A. Akgündüz in: Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 24 (1998), p. 97-120
 article - letter to the editor: Oplossing en opgave. Werk in het Amsterdams gemeentelijk sociaal-psychiatrisch programma van de jaren dertig
C. Akkermans in: Psychologie en Maatschappij, Vol. 22 (1998), p. 343-352
10   article - letter to the editor: A randomized observer-blind clinical study comparing the cognitive effects of topiramate versus valproate in a first-line add-on design
A.P. Aldenkamp, G. Baker, O.G. Mulder, Th. Rentmeester, J. Hulsman, J. Overweg, G.J. de Haan, P. Cooper, S. Wroe in: Epilepsia, Vol. 39 (1998), p. 188-189