The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1993

1 to 10 of 23
1   11   21

download uvapub:80586 book - monograph: De barrière voorbij? Een studie naar arbeidsmarktprojecten ten behoeve van allochtone werkzoekende
H van den Berg, K. Krause, K. van der Veer (1993), p. 112
 article: Seminaire "l Agriculture durable au Benin" Amsterdam 9 septembre 1993: Presentation des points saillants des exposes
G. Biaou, P. Ton, L.J. de Haan in: Bulletin West African Farming Systems Research Network (1993), p. 18-21
download uvapub:92594 PhD thesis: Betwiste zelfstandigheid: individualisering, sekse en verzorgingsstaat
M. Bussemaker (1993), p. 347
 PhD thesis: Gain and loss frames in bilateral negotiation: concession aversion following the adoption of other's communicated frame
C.K.W. de Dreu (1993), p. 86
 book review: Die mitteralterliche Schuh aus Schleswig Ausgrabung Schild 1971-1975
C. van Driel - Murray in: Helinium, Vol. 33 (1993), p. 154-156
 article: Biologie-onderwijs en de verbeelding
A.C.M. Dudink in: Montessori Mededelingen, Vol. 17 (1993), p. 30-31
 book chapter: Verstedelijking in Nederland na 1945
R. van Engelsdorp Gastelaars in: Stedebouw; de geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden (1993), p. 250-255
 book chapter: Verstedelijking in Nederland tussen 1800 en 1940
R. van Engelsdorp Gastelaars in: Stedebouw; de geschiedenis van de stad in de Nederlanden van 1500 tot heden (1993), p. 174-179
 book chapter: Financieel management voor bestuurders: inleiding
J.M.H.J. Hemels, W.L.A. van Tuyll van Serooskerken in: Besturen en innovatie. Handboek voor bestuurders en managers (1993), p. 1-3
10   book chapter: Marketing in relatie tot besturen: inleiding
J.M.H.J. Hemels, W.L.A. van Tuyll van Serooskerken in: Besturen en innovatie. Handboek voor bestuurders en managers (1993), p. 1-2