The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1971

1 to 3 of 3

 book - monograph: A theory and procedure of scale analysis: with applications in political research
R.J. Mokken (1971), p. XI, 353
 book chapter: Belangstellingspatronenen en media-selectie
R.J. Mokken, F. Bergsma in: Selectiviteit in de massacommunicatie: opstellen aangeboden aan prof. mr. dr. M. Rooij ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (1971)
 article: National electoral research = Nationaal verkiezingsonderzoek
R.J. Mokken, R. de Hoog, F.M. Roschar, F.N. Stokman in: Acta Politica, Vol. 6 (1971), p. 29-44