The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1965

1 to 2 of 2

 book - monograph: Formal properties of newspaper Dutch
J.A.T.M. van Berckel, H. Brandt Corstius, R.J. Mokken, A. van Wijngaarden (1965), p. 119
 article: Some experiences with the development of statistical packages = Enkele ervaringen bij de ontwikkeling van een standaard toetsingsprogramma
R.J. Mokken in: Statistica Neerlandica, Vol. 19 (1965), p. 351-