The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1959

1 to 2 of 2

 article: On arbitrary musters and random samples = Van onwillekeurige monsters en aselecte steek proeven
R.J. Mokken, M. Brouwer in: Mens en Maatschappij, Vol. 34 (1959), p. 119-127
 article: On the usefulness of statistical tests in social research = Over de bruikbaarheid van statistische toetsen in het sociaal-wetenschappelijk onderzoek
R.J. Mokken, M. Brouwer in: Sociologische Gids, Vol. 6 (1959), p. 81-88