The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 2010

1 to 10 of 1132
1   11   21 ... 111 ... 221 ... 331 ... 451 ... 561 ... 671 ... 791 ... 901 ... 1011 ... 1131

download uvapub:82258 PhD thesis: Games of stake: control, agency and ownership in World of Warcraft
M.A.J. Glas (2010), p. 246
 part of book - chapter: Materializing the text: on early modern Yiddish books
S. Berger in: The culture of Jewish objects (2010), p. 40-43
 article - letter to the editor: 'Anyway 'and 'even ' as indicators of complex argumentation
F. Snoeck Henkemans in: Cogency, Vol. 2 (2010), p. 81-94
download uvapub:77984 PhD thesis: The native as image: art history, nationalism, and decolonizing aesthetics
M.A. Caro (2010), p. ii, 258
download uvapub:86649 part of book - chapter: Contra-inlichtingen en contraspionage
B. de Jong, P. Keller in: Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (2010), p. 275-294
download uvapub:90185 part of book - chapter: ‘Verde primavera’, ‘si es cantar llorar en ellas’: metáforas de biografía lírica en las 'Rimas sacras' (1614), de Félix Lope de Vega Carpio
A. Sánchez Jiménez in: Eros divino: estudios sobre la poesía religiosa iberoamericana del siglo XVII (2010), p. 79-98
 part of book - chapter: Dirk Stikker: een ambitieus Europeaan
A. van Heerikhuizen in: Tweede levens: over personen en personages in de geschiedschrijving en de literatuur (2010), p. 152-164
 PhD thesis: De ontdekking van de Nederlander in boeken en prenten rond 1800
E.A. Grosfeld (2010), p. 399
download uvapub:80172 PhD thesis: Linguistic landscapes in the Netherlands: a study of multilingualism in Amsterdam and Friesland
L.J. Edelman (2010), p. 155
10   article - letter to the editor: Geef gesprekken met kinderen kwaliteit! Interactievaardigheidstrainingen op de pabo en in de nascholing dragen bij aan de taal- en denkontwikkeling van kinderen
S. Sytema, A.C. Tammes, R. Damhuis, A. de Blauw in: Tijdschrift voor lerarenopleiders, Vol. 31 (2010), p. 5-12