The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 2002

1 to 10 of 1081
1   11   21 ... 101 ... 211 ... 321 ... 431 ... 531 ... 641 ... 751 ... 861 ... 971 ... 1081

 book - monograph: Travels among Jews and Gentiles: Abraham Levie's Travelogue (Amsterdam 1764): Edition of the Text with Introduction and Commentary
S.Z. Berger (2002), p. 207
 article: Editing Pre-Modern Yiddish and the Äbsence" of Text
S.Z. Berger in: Variants, Vol. 1 (2002), p. 219-226
 book chapter: Tsene-Rene: the Yiddish "National" Text
S.Z. Berger in: Oerteksten. Nationalisme edities en canonvorming (2002), p. 125-130
 book review: 
S.Z. Berger in: Haaretz Literary Supplement, Vol. 27-12-2002 (2002), Storm in the community: Yiddish political Pamphlets of Amsterdam Jewry 1797-1798
download uvapub:24998 PhD thesis: Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur
M.H.G. van Kempen (2002), p. 1489
download uvapub:21626 PhD thesis: Metamorfose van stad en devotie. Ontstaan en conjunctuur van kerkelijke, religieuze en charitatieve instellingen in Amsterdam in het licht van de stedelijke ontwikkeling, 1385 - 1435
B.R. de Melker (2002), p. 317
 article: Het geslaagde spreken: welsprekendheid als beroepsbekwaamheid in de zeventiende eeuw
J. Jansen in: Zeventiende Eeuw, Vol. 18 (2002), p. 31-42
download uvapub:30460 article: Stalin as Writer and Thinker
E. van Ree in: Kritika, Vol. 3 (2002), p. 699-714
download uvapub:30461 article: Drugs, the democratic civilising process and the consumer society
E. van Ree in: The International Journal of Drug Policy, Vol. 13 (2002), p. 349-353
10  download uvapub:24750 inaugural lecture: De waarde van woorden. Over schrijverschap
E.A. Kuitert (2002), p. 30