The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 1997

1 to 10 of 1593
1   11   21 ... 151 ... 311 ... 471 ... 631 ... 791 ... 951 ... 1111 ... 1271 ... 1431 ... 1591

 book chapter: Le style est l'homme meme? Nederlandse stijlopvattingen aan het einde van de achttiende eeuw
J.Th.W. Oosterholt in: Een kwestie van stijl. Opvattingen over stijl in kunst en literatuur (1997), p. 109-117
 book review: The Grammar of Attic Inscriptions. II Morphology
C.J. Ruijgh in: Mnemosyne, Vol. 50 (1997), p. 612-622
 article: De smaak voor het reele. Opvattingen over de nationale smaak in een aantal poeticale verhandelingen uit de laatste decennia van de achttiende eeuw
J.Th.W. Oosterholt in: Nederlandse Letterkunde, Vol. 2/4 (1997), p. 338-349
 book review: De barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770-1830
J.Th.W. Oosterholt in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 14/1 (1997), p. 53-54 , Het tijdschrift als barometer en als motor
 article: La date de la creation de l'alphabet grec et celle de l'epopee homerique
C.J. Ruijgh in: Bibliotheca Orientalis, Vol. 5/6 (1997), p. 533-604
 book chapter: Credit-bail pour ailes d'emprunt. L'emancipation contrariee de la prose surinamienne
M. van Kempen in: L'emancipation dans la litterature neerlandaise des Cara?bes (1997), p. 93-104
 book review: Zingende Eilanden
M. van Kempen (1997) in: Zingende Eilanden
 article: Anil Ramdas
M. van Kempen in: Kritisch lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur, Vol. 65 (1997), p. 15
 book chapter: Schets van de semantische samenhang tussen de gebruikswijzen van de Oud-Griekse genitief en het Nederlandse voorzetsel 'van'
C.J. Ruijgh in: Grammaticaal Spektakel. Articles presented to Ina Schermer-Vermeer on the occasion of her leaving the Dutch Department (1997)
10   book review: 
M. van Kempen (1997) in: A history of literature in the Carribean