The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 1995

1 to 10 of 1854
1   11   21 ... 181 ... 361 ... 551 ... 741 ... 921 ... 1111 ... 1291 ... 1481 ... 1661 ... 1851

 part of book - chapter: The development of case marking in Swedish
M. Norde in: Aspekte der sprachbeschreibung. Akten des 29. Linguistischen Kolloquiums, Aarhus 1994 (1995), p. 165-168
 part of book - chapter: Ergativity and Possession
H.C.B. Perridon in: Aspekte des Sprachbeschreibung. Akten des 29. Linguistischen Kolloquiums, Aarhus 1994 (1995), p. 153-158
 article - letter to the editor: La genese de l'eolien d'Asie
C.J. Ruijgh in: Verbum : revue de linguistique publiée par l'Université de Nancy II, Vol. 18 (1995), p. 289-297
 book review: Swedish. A Comprehensive Grammar
H.C.B. Perridon in: Tijdschrift voor Skandinavistiek, Vol. 16 (1995), p. 153-158
 part of book - chapter: Bijbelse Theologie, een stand van zaken
R. Zuurmond in: Zijn de dagen van God geteld? (1995), p. 103-131
 article - letter to the editor: Prototyypisesta subjektista ja lausetyyreista
P.J.M. Saikku in: Virittaja, Vol. 2 (1995), p. 253-261
 article - letter to the editor: Theologie in Amerika
R. Zuurmond in: Interpretatie : Tijdschrift voor Bijbelse Theologie, Vol. 1 (1995), p. 24-25
 article - letter to the editor: De IJslandse sagaliteratuur
P. Vermeyden in: Athenaeum Illustre, Vol. 4 (1995), p. 28-32
 part of book - chapter: The growth of the evangelical movement in the Netherlands
S.J. Vellenga in: Religion & Theology (1995), p. 240-255
10   article - letter to the editor: Geschiedenis, historie of verhaal
R. Zuurmond in: Interpretatie : Tijdschrift voor Bijbelse Theologie, Vol. 2 (1995), p. 18-19