The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 1966

1 to 3 of 3

 book chapter: Geschiedenis en Identiteit. Inleiding
H.M. Belien in: Herinneringen en historische visies. De betekenis van vijfenvijftig jaar Februaristaking in Amsterdam (1966), p. 9-13
 article: Diverging perspectives - New Saint Peter's: Artistic Ambitions, Liturgical Requirements, Financial Limitations and Historical Interpretations
B. Kempers in: Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome, Vol. 55 (1966), p. 213-251
 article: Inleiding bij het themanummer Art Architecture and Liturgy
B. Kempers in: Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome, Vol. 55 (1966), p. ?-?