The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Economics and Business - 1983

1 to 8 of 8

download uvapub:82419 report: Long-term options and forecasts for transport in Europe: summary report
R. Allport, K. Gwilliam, C.A. Nash, A.D. Pearman, H.C.L. Williams, H.F. Gunn, H.R. Kirby, A.D. May, P. Laredo, J. Polak, O. Schiotz, A. Silverleaf, D. Witt, O. Holst, J.H. Rees (1983), p. VIII, 61
 article: De ontwikkeling van de autokosten tussen 1978 en 1980
A.I.J.M. van der Hoorn, J.T. Jetten, M.J.M. Vlist in: Verkeerskunde, Vol. 34 (1983), p. 68-69
 article: De top-30 voor de files op het hoofdwegennet
A.I.J.M. van der Hoorn, A.A. Roobeek, M.J.M. Vlist in: Verkeerskunde, Vol. 34 (1983), p. 374-376
 book chapter: Development of an activity model using a one-week activity diary data base
A.I.J.M. van der Hoorn in: Recent advances in travel demand analysis (1983), p. 335-349
 article: Experiments with an activity-based travel model
A.I.J.M. van der Hoorn in: Transportation, Vol. 12 (1983), p. 61-77
download uvapub:82408 article: De toekomst van het vervoer voor gehandicapte mensen
J.B. Polak in: R. Maandblad voor Revalidatie, Vol. 1983 (1983), p. 3-7
download uvapub:80973 article: Een beleid voor het vervoer van gehandicapten in wording
J.B. Polak in: Tijdschrift voor Vervoerswetenschap, Vol. 19 (1983), p. 265-268
download uvapub:80964 conference contribution: Een raamwerk voor onderzoek naar de havenactiviteit in de Benelux
J.B. Polak in: Colloquium van 29 september 1983 te Groningen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Havenschap Delfzijl onder auspicien van de B.I.V.E.C.: tekst van de uiteenzettingen en samenvattting van de discussies (1983), p. 70-76