Search results

Query: faculty: "FMG" and publication year: "2010"

AuthorLaura Vermeulen
TitleVan verhaal naar horizon van klank : een vergelijkend onderzoek naar de luisterhouding van het publiek van muziek uit de klassieke en romantische stijlperiode en het publiek van hedendaagse klassieke muziek
SupervisorsH. Abbing, L. Verplanke
Year2010
Pages45
FacultyFaculty of Social and Behavioural Sciences
Institute/dept.FMG: Social Sciences
Document type scriptie bachelor
Download