Search results

Query: faculty: "FGw" and publication year: "2010"

AuthorJudith Evers
Title'Wordt zijn oordeel niet gevraagd, dan heeft hij slechts uit te voeren'. Over de verandering van het gouverneursambt. J.E.P.E. Gericke van Herwijnen gouverneur van Limburg: 1841-1845
SupervisorsB.M.A. de Vries, W.J.H. Furnee
Year2010
Pages58
FacultyFaculty of Humanities
KeywordsGouverneur; Commissaris; Limburg; Grondwet; Negentiende Eeuw
AbstractAls vertegenwoordiger van de koning in de provincie en als voorzitter van Provinciale Staten had de gouverneur (Commissaris van de Koning) een belangrijke rol in het Nederlandse staatsbestel van vóór de Grondwet van 1848. Door de afname van de koninklijke macht in de constitutionele monarchie verloor ook de gouverneur terrein. Die verandering kwam niet uit de lucht vallen: in het decennium vóór de Grondwet was de discussie over de positie van de gouverneur in het staatsbestel al gaande.
In dit onderzoek wordt duidelijk gemaakt wat de concrete gevolgen waren van deze veranderende machtsverhouding. Aan de hand van de bestuurlijke correspondentie van gouverneur Gericke van Herwijnen aan koning, ministers en provinciale bestuurders wordt onderzocht op welke manier Gericke van Herwijnen vormgaf aan zijn functie en wordt de veranderende verhouding tussen koning, ministers, gouverneur en provinciaal bestuur geconcretiseerd.
NoteScriptie onder embargo tot 24-03-2011
Document type scriptie master
Download